De 5 fyrværkeriråd

  • Brug altid beskyttelsesbriller.
  • Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri.
  • Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden.
  • Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet.
  • Gå aldrig tilbage til en fuser.

 

Faredeklaration

1.3G – Fare

Eksplosiv, fare for brand, eksplosion
eller udslyngning af fragmenter. Holdes
væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Holdes fugtet med vand. Opbevares kun i originalemballagen. Må ikke udsættes for stød. Bær øjenbeskyttelse. Ved brand: Eksplosionsfare. Evakuer området. BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne. Opbevares i overensstemmelse med nationale regler, maks NEM 5 kg. pr. husstand. Bortskaffes i overensstemmelse
med kommunale regler.

1.4G – Advarsel

Fare for brand eller udslyngning af fragmenter. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares kun i originalemballagen. Må ikke udsættes for stød. Bær øjenbeskyttelse. Ved brand: Eksplosionsfare. Evakuer området. BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne. Opbevares i overensstemmelse med nationale regler, maks NEM 5 kg. pr. husstand. Bortskaffes i overensstemmelse
med kommunale regler.

1.4S – Advarsel

Fare for brand eller udslyngning af fragmenter. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares kun i originalemballagen. Må ikke udsættes for stød. Bær øjenbeskyttelse. Ved brand: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare. Opbevares i overensstemmelse med nationale regler, maks NEM 5 kg. pr. husstand. Bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler.